PaedDr. Gejza Adam, PhD

PaedDr. Gejza Adam, PhD

PaedDr. Gejza Adam, PhD. je bývalý učitel, středoškolský ředitel, aktivista, poslanec Federálního shromáždění ČSFR (1990 – 1992).

* 19. ledna 1951, Michalovce

Pochází z hudebnické rodiny, žije v Košicích.

Univerzitní vzdělání získal na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity, jakož i akademický titul PaedDr. Doktorské studium ukončil v roce 2010 na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty.

V roce 1990 byl kooptován do Federálního shromáždění Československé federativní republiky. Založil Střední uměleckou školu v Košicích, kterou více než 10 let vedl. Později se stal vedoucím dočasně převedeného pracoviště Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty. V roce 1998 byl členem Rady vlády pro národnostní menšiny a etnické skupiny v ČR, v letech 2000 – 2004 komisařem pro vzdělávání Romů mezinárodní romské organizace International Romani Union. Patří mezi nejvýraznějších romských politických aktivistů 90. let. V současnosti je předsedou Strany romské koalice. Je v důchodu.

 Výběr z publikační činnosti

Je autorem a spoluautorem několika publikací o romském jazyku a romské hudbě:

Adam G. 2001: Gramatika romského jazyka, Slovensko-romský slovník.

Adam G. 2007: Antologie romské hudby.

Adamová, I. – Adam, G. 2015: Pohádky v slovenském a romském jazyce.

Hübschmannová, M. a kol. 2007: Pravidla romského pravopisu.

 ocenění

2000 – Pamětní medaile prezidenta SR Rudolfa Schustera

2001 – Čestná medaile Ministerstva zahraničních věcí ČR za osobní přínos pro mnohaletou spolupráci českých a slovenský orgánů, politických organizací a občanských sdružení při řešení problémů sociálně-ekonomického charakteru a při vytváření předpokladů jejich dobré a prospěšné spolupráce s romskými organizacemi a romskou komunitou v obou zemích.

2002 – Čestné uznání Krajského úřadu v KE

2004 – Pamětní plaketa Košického samosprávného kraje

2017 – Pamětní plaketa za přínos v oblasti kultury a vzdělávání romské mládeže

2017 – Cena předsedy Matice slovenské za aktivní podporu matičních aktivit

2019 – Pamětní medaile VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě u příležitosti 15. výročí založení východoslovenských pracovišť

2019 – Ocenění Státního pedagogického ústavu za dlouholetou práci na rozvoji romského jazyka, jeho zavedení do systému vzdělávání a za zvyšování úrovně vzdělání romských dětí a žáků na Slovensku.

zdroje:

Fotografie: http://www.konzervatoriumpoziarnicka.sk/index.php/vvp/174-paeddr-gejza-adam

amariluma.romanokher.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *