Přijatá novela zákona o exekuci soc. dávek

Přijatá novela zákona o exekuci soc. dávek

Jak to vidí  Ondřej Giňa

Přijatá novela zákona o exekuci soc. dávek na bydlení a živobytí mě vyděsila. Praxe ukáže, co všechno se stane těm, kterých se novela dotkne. Především, nedostatek peněz bude znamenat nezaplacení nájmu a služeb. To bude znamenat ztrátu bydlení a také ztrátu trvalého pobytu, na nějž se váže mnoho ostatních záležitostí. Takže, takto se z mnoha lidí a celých rodin stanou bezdomovci. To bude důvod k odebírání dětí do ústavů. Bezdomovci budou bez peněz, ale jíst se musí. Stoupne počet krádeží a provinilci se dostanou do kriminálu. Staří a nemocní budou venku umírat. Bezdomovci budou kočovat po republice, a to bude důvod k zostření opatření proti tomuto nežádoucímu jevu. Sociální, vzdělanostní a především společenský propad se přiblíží středověku. To vše jsou důsledky anticikanismu, který trvá víc jak pět set let. Majoritní společnost si vůbec neuvědomuje, že přijímáním takových zákonů znevažuje úroveň právního státu, znehodnocuje oblast lidský a občanských práv, principy demokracie a rovnoprávnosti. Politické strany a jejich perverzní lži, vyvolávají ve společnosti atmosféru rasové nenávisti. Gheta, vyloučené lokality a segregace, to jsou základní znaky českého aparthaidu. V době nacionálního socialismu, tedy v hitlerovském Německu, byly osoby určené k likvidaci označeni jako UNANPASSUNSFAHIG – NEPŘIZPUSOBIVÍ. Anticikanismus tvoří součást myšlení a mentality české společnosti, proto se nedivím, kolik anticikanistů napříč politickým spektrem sedí v poslaneckých lavicích. Novela zákona o exekuci soc. dávek je toho důkazem. A úplně stejné je to na úrovni zastupitelstev obcí, měst a regionů. A máme to spočítaný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *