Romština je běžně užívaným jazykem

Romština je běžně užívaným jazykem

Podle dat ČSÚ se při posledním sčítání lidu (2011) hlásilo v ČR k romské národnosti a k romštině coby mateřskému jazyku pouze kolem pěti tisíc osob. Podrobnější pohled ale ukazuje, že násobně více lidí deklarovalo romskou národnost nebo romštinu v kombinaci s jinými národnostmi (českou, slovenskou, maďarskou…) a jazyky (češtinou, slovenštinou, maďarštinou…).

Celkem tak romštinu uvedlo jako jediný nebo jeden z mateřských jazyků 40 280 osob, což je srovnatelné s počtem mluvčích jiných menšinových jazyků v ČR kromě slovenštiny.
Samozřejmě ale platí, že v každodenním životě se za Roma či Romku považuje mnohonásobně více lidí, než kolik jich to vypíše do jakékoli kolonky sčítacího formuláře. A také lidí, pro které je romština jazykem běžně užívaným v nejužší rodině, bude v ČR i dnes podstatně více.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *