Vracíme se do dob Ivany Řápkové, budeme trestat chudobu

Vracíme se do dob Ivany Řápkové, budeme trestat chudobu

Senátem i Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona nás vrací do dob Ivany Řápkové, kdy za všechno mohli nejchudší. Dobře to ukazuje postoj stínového ministra spravedlnosti Hraby.

Z asociálních výroků senátora Zdeňka Hraby člověka zamrazí. Kandidát na ministra spravedlnosti za koalici Piráti-STAN  na Twitteru napsal tento výrok :

„Nesmíme tolerovat, že někdo pokuty neplatí jen proto, že na ně nemá peníze a pobírá sociální dávky. Tolerovat dvě kategorie lidí je první krok k no-go zónám,“ napsal možný budoucí ministr spravedlnosti.

Represe chudých

Kam až může podobná úprava vést, popsal na Facebooku Člověka v tísni Ústeckého kraje tamní koordinátor Jan Černý: „Senát dnes rozhoduje o zřízení městských států. Spojení funkce starosty jako vrchního velitele městských ozbrojených sil s funkcí přednostního exekutora dávek v hmotné nouzi povede krom větší dětské bídy a nárůstu distance od společnosti k vzestupu politik Napoleonů malých území,“ napsal na Facebook. Právě v Ústeckém kraji mají s podobnými opatřeními už svoje zkušenosti. „Zatočit s nepřizpůsobivými“ se snažila v minulosti chomutovská primátorka za ODS Ivana Řápková – a začala právě exekucemi sociálních dávek.

Její strategii nazvanou Záchranný kruh ve své zprávě popsala Agentura pro sociální začleňování:

„O této akci nejsou k dispozici konzistentní písemné informace či koncepční materiály ani informace k plánu realizace atd. O jednotlivých krocích akce jsou nejdetailnější informace k dispozici v regionálních médiích, a to obvykle těsně před spuštěním těchto kroků. Kromě tiskových zpráv je na webu města – nicméně pouze jako reakce na dotaz zvídavého občana – k dispozici definice akce Záchranný kruh. Podle ní jde o ‚synchronizovaný a organizovaný postup jednotlivých složek městské správy podílejících se na důsledném postupu proti nepřizpůsobivým občanům v Chomutově‘. Ve skupině ‚nepřizpůsobivých‘ se pak podle téže definice vedle ‚dlužníků vůči městu‘, ‚osob narušujících dobré mravy‘ a ‚prostitutek‘ ocitají také ‚rodiče, kteří své děti neposílají do školy‘. Složky městské správy, které se pak (především) podílejí na realizaci akce Záchranný kruh, jsou dále tyto: městská policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomiky, odbor školství a Chomutovská bytová. a.s. Lze tedy vyvodit, že akce Záchranný kruh je čistě represivní, v podstatě živelně realizovanou akcí bez jasných pravidel, která navíc zcela opomíjí sféru návazných opatření (sociálních služeb) nutných při práci s touto problematickou cílovou skupinou. Do realizace Záchranného kruhu nejsou zahrnuty neziskové organizace zabývající se dlouhodobě kvalitně realizovanými sociálními službami, resp. sférou sociální práce.“ To uváděla Agentura před dvanácti lety.

Budeme pokutovat vše

Proměnit podobné nařízení v přímou šikanu není nijak složité. Stačí se podívat, jak uvedl sociolog Daniel Prokop, co všechno se může vykládat například jako přestupky proti veřejnému pořádku. Patří sem i taková opatření jako porušování veřejného klidu, vzbuzování veřejného pohoršení nebo znečišťování veřejného prostranství. Často se přitom jedná o přestupky, které se dají takřka „vyrobit“ na objednávku. V extrémních případech může být jako přestupek bráno i sezení na k tomuto účelu neurčených místech, například na zídce. Lavičky přitom město nechá v „ghettech“ odstranit, aby zabránilo shromažďování „nepřizpůsobivých“.

Že se někteří starostové vydají přesně tímto směrem, o tom není třeba pochybovat.

zdroj: Pavel Šplíchal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *